top of page

Links

Beroepsverenigingen

 

www.psychologencommissie.be                            Overzicht erkende psychologen

www.bfp-fbp.be                                                        Belgische Federatie voor Psychologen

www.vvkp.be                                                             Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

 

Algemeen

www.tele-onthaal.be                                                Tele Onthaal

www.awel.be                                                              Kindertelefoon

www.zelfmoordpreventie.be                                   Centrum ter preventie van zelfdoding

www.werkgroepverder.be                                        Voor nabestaanden na zelfdoding

www.sensoa.be                                                          Seksuele voorlichting en informatie

www.fitinjehoofd.be                                                 10 stappen om je goed in je vel te voelen

www.zitstil.be                                                            Omgaan met ADHD / ADD

www.autismevlaanderen.be                                    Vlaamse vereniging over autisme

www.eetstoornis.be                                                  Achtergrondinformatie over eetstoornissen, de oorzaken en gevolgen

www.fitinjehoofd.be                                                 Informatie over geestelijke gezondheidszorg

www.noodnummer.be                                             Overzicht noodnummers in Vlaanderen

www.upsendowns.be                                                Chronisch en manisch-depressieve personen en betrokkenen

www.anbn.be                                                             Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa

www.letop.be                                                             Eerste hulp bij leerstoornissen en/of problemen bij het leren

 

Gespecialiseerde centra voor slachtofferhulp

CAW                                                                            Centrum Algemeen Welzijnswerk, Vlaanderen

Kindermishandeling                                                 Vertrouwenscentra, Vlaanderen

Ouderenmisbehandeling                                          Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling

 

 

 

 

bottom of page