top of page

Diagnostiek

Afhankelijk van de problematiek kan er voorgesteld worden om testen af te leggen of vragenlijsten in te vullen. Een diagnostisch onderzoek is mogelijk zonder dat er noodzaak is aan verdere begeleiding of therapie. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke diagnostische onderzoeken.

 

  • Persoonlijkheidsonderzoek (volwassenen):

Via een persoonlijkheidsonderzoek wordt je persoonlijk functioneren in kaart gebracht. Dit onderzoek helpt je om inzicht te krijgen in jouw gedrag waarna je van daaruit jouw aanpak kan sturen.

 

  • Intelligentieonderzoek (kinderen en jongeren):

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een kind of jongere. Voor terugbetaling te krijgen voor logopedie dient er een intelligentieonderzoek te gebeuren.

 

  • Neuropsychologisch onderzoek (kinderen en jongeren):

Een neuropsychologisch onderzoek wordt gestart, als je merkt dat je kind problemen ervaart op één van volgende domeinen: aandacht, concentratie, planningsvaardigheden, impulscontrole, korte- of lange termijn geheugen, automatiseren, …. Aan de hand van dit onderzoek kunnen de sterke en zwakke kanten van jouw kind in kaart worden gebracht.

 

  • Belevingsonderzoek (kinderen en jongeren):

Een belevingsonderzoek brengt het emotioneel en sociaal functioneren van je kind in kaart. Na dit belevingsonderzoek kunnen we beter begrijpen waar de problemen bij je kind vandaan komen en daar gericht aan werken.

 

  • Spelobservatie (kinderen):

Binnen een spelobservatie wordt er gebruik gemaakt van spel, verhalen, creatieve materialen en gesprekken. Het spel geeft aanvullende informatie over de ontwikkeling van het kind op diverse ontwikkelingsgebieden.

 

  • Thuis- of klasobservatie (kinderen)

 

Na het onderzoek worden de testen en/of vragenlijsten gescoord, verwerkt en wordt er een verslag opgemaakt. Tijdens een nabespreking worden de resultaten uitvoerig besproken.

 

Indien nodig en in samenspraak met je huisarts kan een medicamenteuze ondersteuning aangeboden worden. Indien wenselijk en natuurlijk met jouw toestemming kunnen resultaten doorgestuurd worden naar gespecialiseerde centra of therapeuten met het oog op een eventuele doorverwijzing, uiteraard steeds in onderling overleg.

 

 

bottom of page