top of page

Over mezelf

Hallo, Ik ben Nathalie!

Mijn masteropleiding Klinische Psychologie heb ik aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) afgerond. Daar koos ik voor de afstudeerrichting "Levensloop- en ontwikkelingspsychologie".

 

Wat betekent dat nu juist?

De psychologische ontwikkeling wordt bestudeerd vanaf de geboorte, via kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot  de volwassenheid. De ontwikkeling is een levenslang proces dat beïnvloed wordt door zowel interne (zoals persoonlijkheid) als externe factoren (gebeurtenissen die je in jouw leven meemaakt zoals een overlijden).

 

Vanuit mijn opleiding richt ik mij op het individuele ontwikkelingsproces en kijk ik hoe jouw levensgeschiedenis en andere (sociale, culturele, biologische, cognitieve,...) factoren jouw leven kleuren en richting geven. Eén van mijn taken is om jou meer inzicht te laten krijgen in jouw persoonlijke ontwikkeling en de onderlinge relaties met jouw partner, kinderen,... Op basis daarvan gaan we samen op zoek naar de persoonlijke krachten en vaardigheden die je nodig hebt om de draad weer op te pikken en problemen het hoofd te bieden.

Ik hecht veel belang aan mijn professionele groei. Om mijn ervaring en kennis als psycholoog up-to-date te houden, neem ik deel aan inter- en supervisie, uitwisseling met collega's en permanente vormingen (seminaries, workshops, therapieopleidingen, enz.).

Sinds 2021 ben ik afgestudeerd als psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving met een cliënt-centered basis. Dit houdt in dat er vanuit de therapie gekeken wordt welke therapievorm het beste aansluiting vindt bij jou als cliënt. Bijvoorbeeld kan er gekozen worden om vanuit een systeembenadering te werken en worden er gezinssessies opgestart. Cognitieve gedragstherapie wordt gekozen om bepaalde gedachtepatronen te doorbreken. Enzovoort. 


Daarnaast ben ik lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), Als klinisch psycholoog ben ik erkend en geregistreerd bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 872115326). Daardoor ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en de ethische code van psychologen.

bottom of page